Til    Den Norske Kirke

Kirkemøtet                                                                                                          Ole Sylvester Larsen

Rådhusgata 1 – 3                                                                                                Oslo

0106 Oslo
 

18.11. 2021


 


 

Hei.

 

Dette er kanskje en spesiell henvendelse til dere - men håper dere vil tolke det i

beste mening. Prøver å være optimistisk på menneskenes vegne med fremstøtet her.


Hva det omhandler, er en åndsvitenskap - som jeg håper Den Norske Kirke snarest vil

implantere i sin liturgi og i sitt budskap. Det er en åndsvitenskap, som heter Martinus kosmologi (som blant annet har reinkarnasjon

og evig liv, som en rød tråd) - som jeg tror kan gi Den Norske Kirke et positivt løft, en positiv

fornyelse i sin liturgi og budskap.


Det er mye bra i Den Norske Kirke i dag; den har utviklet seg positivt de siste ti-årene - men det

er ikke til å komme utenom at den fortsatt er en del foreldet og stivnet noen steder.

Hvor den kan trenge en befriende fornyelse!


Blant annet har jeg vært i begravelser (i Norge) de siste årene (blant annet til min mor) -

hvor jeg har opplevd og overvært at unge kvinnelige prester overbevist har preket at

«svarene på de store eksistensielle spørsmålene i livet, vil vi mennesker aldri få svar på».

(Virker som det er en utbredt oppfattelse blant prestene i Den Norske Kirke i dag.)


Det er ikke jeg helt enig i.

Jeg tror det finnes håp for oss mennesker, og at vi tilslutt vil finne svar på dem.


Henvendelsen her er også ment for alle vanlige mennesker som møter opp i den norske kirken

i dag - i gudstjenester, begravelser. Og at de kan slippe å sitte igjen med det ene, ene rungende

gapende spørsmålet «hva er livet?»

Slik de fleste mennesker får følelsen og opplevelsen av i dag.

 

Dette bør ikke være vanskelig. Man kan bare gjøre det enkelt i starten.

 

De to Martinus kosmologi/åndsvitenskap-bøkene jeg har lagt ved - ``Lykken og lidelsen`` og

``Martinus kosmologi - en innføring`` - vil jeg foreslå kan distribueres til alle aktive prester

rundt om i Norge, som holder gudstjenester, begravelser i kirken sin - så kan de selv plukke ut

fra de to bøkene hva de vil ta med av vektige ting i forkynnelsen sin.

Det kan være noe sentralt fra åndsvitenskapen, som har betydning for vanlige menneskers liv -

som for eksempel tilværelsesriker, spiralkretsløpet, analysen av det levende vesen,

karma-skjebne, polforvandlingen.

Jeg legger opp til prestene hva de vil bruke.

 

 


Håper på en positiv reaksjon og svar fra dere.

Jeg mener bare positivt med henvendelsen her.


 


 

Begge de to vedlagte bøker - ``Lykken og lidelsen`` og ``Martinus kosmologi - en innføring`` -

ligger også ute på nettet, hvor de kan leses i sin helhet.

Det er bare å google navnet mitt ``Ole Sylvester Larsen`` , så finner man det.


 

 

Ellers kan dere eventuelt bare sjekke ut alt det andre Martinus kosmologi-stoffet,

som er lagt ut på nettet. Google for eksempel ``martinus kosmologi.dk``.


 


 

                 Med vennlig hilsen


 

                 Ole Sylvester Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, november 2021


 


 

En av de store hjertesakene mine, er å få Martinus kosmologi og åndsvitenskapen

inn i Den Norske Kirke.


 

Derfor har jeg sendt disse to Martinus kosmologi/åndsvitenskap-bøkene -

``Lykken og lidelsen`` og ``Martinus kosmologi - en innføring`` , som ligger ut på

nettsiden her - til tre sentrale adresser, som visserligen styrer Den Norske Kirke i dag.

De heter Kirkemøtet, Kirkerådet og Den norske kirkes lærenemnd.


 

Med en ny regjering på plass i Norge nå - og en ny giv til landet som det forhåpentligvis kan gi,

kan det kanskje komme noe positivt ut av det.

Blir spennende å se hva som kan skje.


 

Som jeg skriver i følge-brevet (vedlagt her på samme side) - trenger man ikke å gjøre det

vanskelig i starten.

Ingen forventer at det skal skje noe revolusjon rundt åndsvitenskapen - på det stadiet hvor menneskene forsatt befinner seg. Dette trenger sin tid.


 

Man kan vel bare forholde seg til reinkarnasjon, tilværelsesriker, spiralkretsløp,

karma - skjebne, polforvandling, analyse av det levende vesen en god stund fremover -

og forsøke å implantere det inn i liturgien, budskapet og forkynnelsen i Den Norske Kirke i dag -

så er jeg sikker på at man vil finne ut at resultatet tilslutt blir godt.

Åndsvitenskapen og liturgien i Den Norske Kirke, går som hånd i hanske - smelter sammen,

utfyller hverandre - alt ender godt - og at dette tilslutt representerer en etterlengtet

fornyelse i Den Norske Kirke.


 


 

Fortsettelse følger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side5B

Side4