T O    U T V I K L I N G S L I N J E R

______________________________________________

  

Utviklingslinje innenfor den fysiske dimensjon

_____________________________________  

Alt biologisk liv på jordkloden startet i sjøen/havet, med fiskene.

Som fikk følge av padder og krypdyr.

 

Paddene og krypdyrene utviklet etter hvert lemmer og lunger, som gjorde at de var i stand til å kravle på land.

Dette kulminerte med dinosaurusens tidsalder for 200 millioner år siden. 

Med en større hjerne og et bedre stoffskifte, ble de første pattedyrene på jordkloden åpenbart.

Først apemennesker, så neandertalmennesker, steinaldermennesker - til mennesker gjennom oldtiden og middelalderen - til dagens moderne mennesker vi er i dag. 

Og vi vil utvikle oss videre.

I mot en høyere og høyere åndelig dimensjon.   
  

Utviklingslinje innenfor den åndelige dimensjon

_______________________________________  

  1. Død og avreise

  2. Porten til den åndelige verden

3 Hjemkomsten - Første kjente person man møter = deres personlige veileder, eventuell

sjelevenn.

  1. Orienteringen - Ført til et healingsted. Etter det en ny stopp der sjelen blir gitt en ny retning i sine åndelige omgivelser. Ofte blir vi her utspurt av veilederen våres.

  2. Overgangen - Samlingsområdet = en sentral plass i åndeverden. Ledsaget av veilederen - særlig unge sjeler. Bestemmelsesstedet.

  3. Plasseringen - Plasseringene i gruppe. Gruppeklynger. Gruppemedlemmene.

  4. Livsvalg - Åndelige rådgivere.

  5. Valg av ny kropp - Veiledere og medlemmer av gruppen hjelper oss.

  6. Forberedelser til avreise

  7. Gjenfødelse

Kilde til den åndelige utviklingslinje:

«Sjelereiser» av Michael Newton.

Utgitt på norsk i 2005. Damm forlag

 

 

Side5                                                                             Side5C